До уваги батьків майбутніх першокласників!


Правила конкурсного пиймання учнів до Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 177 Харківської міськоїради Харківської області

ВСТУП

Правила конкурсного приймання до Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 177 Харківської міської ради Харківської області складено відповідно до п.3 ст.18 Закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназії, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженою наказом Міністерства освіти та науки України від 19.06.2003 № 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за № 547/7868, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 та на підставі Статуту Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 177 Харківської міської ради Харківської області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приймання дітей (учнів) до Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 177 Харківської міської ради Харківської області здійснюється на конкурсній основі.

1.2. У конкурсному відборі беруть участь діти (учні) незалежно від місця проживання.

1.3. Конкурсне приймання дітей (учнів) здійснюється на безоплатній основі.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року у червні. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання у серпні, яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.3. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.4. Для проведення конкурсних випробувань у школі створюється педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи за погодженням з радою навчального закладу. До складу педагогічної комісії залучається практичний психолог. Головою педагогічної комісії є директор навчального закладу.

2.5. До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора школи, табеля успішності учня (крім дітей (учнів), які вступають до 1-го класу та 2-го, якщо оцінювання навчальних досягнень учнів проводилося вербально), копії свідоцтва про народження та медичної картки дитини встановленого зразка.

2.6. Діти-сироти, діти, що позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС приймаються до навчального закладу на загальних засадах (розділ 1-5 Правила конкурсного приймання учнів до Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 177 Харківської міської ради Харківської області)

3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 177 Харківської міської ради Харківської області проводиться у терміни, визначені навчальним закладом, у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 177 Харківської міської ради Харківської області, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення іноземних мов. Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології, та затверджує директор навчального закладу за погодженням з управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради.

3.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу не може перевищувати 3 осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда триває не більше ніж 30 хв.

3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 2-4-го класів школи, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини та здатності вивчення іноземних мов. Конкурсне випробування з німецької мови проводиться у формі тестування, яке включає виконання завдань для перевірки рівня навчальних досягнень учня з німецької мови.

3.5. Завдання для перевірки рівня навчальних досягнень учня з німецької мови для конкурсних випробувань розробляються методичними об’єднаннями вчителів, затверджуються директором школи за погодженням з управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради.

Не допускається застосовування тих самих варіантів завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.6. Для проведення письмового випробування учням 2-4 класів видається папір зі штампом навчального закладу та бланк для виконання тестових завдань з перевірки навчальних досягнень.

3.7. Тривалість тестування для учнів 2-4 класів не перевищує 40 хвилин.

3.8. Результати випробувань оформлюються у вигляді протоколу педагогічної комісії і зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.9. Результати співбесіди з учнями, що вступають до 1-го класу оголошуються в той самий день, а результати тестування для учнів, що вступають до 2-4-х класів – не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників із виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.10. Діти (учні), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях на загальних умовах, терміни проведення яких визначає директор школи.

3.11. Підсумки конкурсу підводяться на засіданні педагогічної комісії, яка приймає рішення про зарахування учасників конкурсу до школи.

4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Діти (учні), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до закладу наказом директора школи на підставі рішення педагогічної комісії. Зарахування дітей (учнів) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка встановленого зразка.

4.3. Якщо батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням педагогічної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій рішенням ради навчального закладу створюється апеляційна комісія. Головою апеляційної комісії є голова ради закладу. Проведення додаткових випробувань (під час розгляду апеляції) забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу, вступають до інших загальноосвітніх навчальних закладів. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до 2-4 класів школи, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі або зараховуються до загальноосвітніх закладів, що знаходяться за їх місцем проживання.

4.6. Учні, які зараховані до школи, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

5.1. Директор школи несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання учнів до гімназії, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389, та Правил конкурсного приймання учнів до Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 177 Харківської міської ради Харківської області.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до школи за результатами конкурсного відбору здійснюється управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради

5.3. При порушенні навчальним закладом вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання учнів до гімназії, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389, та Правил конкурсного приймання учнів до Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 177 Харківської міської ради Харківської області, рішенням управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради, результати конкурсу визначаються недійсними.

5.4. У випадку визнання результатів конкурсу не дійсними, управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради, що приймало це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

До уваги батьків майбутніх першокласників!

Харківська спеціалізована школа І ступеня № 177 Харківської міської ради Харківської області - школа з поглибленим вивченням німецької мови з 1-го класу.

Викладання математики української мови в 1-А, 2-А, 3-А, 4-А класах ведеться за педагогічною технологією "Росток" (автор Л.Г.Петерсон.)

В 1-Б, 2-Б, 3-Б, 4-Б класах впроваджується науково-педагогічний проект "Інтелект України"

При школі діють гуртки: аеробіки, "Німецька з задоволенням", баскетбол (на безкоштовній основі).

В школі працюють 2 групи подовженого дня (на безкоштовній основі).

Наша адреса: вул. Тюрінська, 40А, тел. 738-38-03

Документи, які необхідно надати для вступу до школи:

1. Свідоцтво про народження дитини (копія + оригінал)

2. Медичну індивідуальну карту дитини (для школи) форма № 26

МАЙБУТНЬОМУ ПЕРШОКЛАСНИКУ ТРЕБА МАТИ:

1. Зошити в косу лінію з додатковою міжрядковою лінією 10 шт.

2. Зошити в клітинку 10 шт.

3. Прозорі обкладинки для зошитів 20 шт.

4. Пенал

5. Лінійку на 20 см.

6. Косинець (треугольник)

7. Ручки

8. Гумку (резинку)

9. Прості олівці

10. Різнокольорові олівці

11. Фарби (гуаш,акварельні)

12. Пензлики (кисточки) для малювання

13. Альбом для малювання 3 шт.

14. Воскову крейду для малювання

15. Палітру

16. Пластилін 1 кор.

17. Дощечку для ліплення

18. Стеки

19. Клей ПВА з пензликом

20. Різнокольоровий папір 3 уп.

21. Різнокольоровий картон 1 уп.

22. Природний матеріал (шишки, жолуді, каштани, кукурудзу; насіння соняшника, дині, кавуна, гарбуза, гороху; засушені квіти, листочки з дерев)

23. Папку для зошитів

24. Обкладинки для книжок 8 шт.

25. Ножиці з тупими кінчиками

26. Серветки для уроків праці та малювання (15х15) 4 шт.

27. Спортивну форму (біла футболка, спортивні штани, кеди)

28. Змінне взуття

29. Рушнички 2 шт.

30. Стаканчики для питної води пластмасові

31. Художню книжку в подарунок для бібліотеки 2012-2017 роки видання

32. Шкільну форму: чорний піджак, чорні брюки (спідниця), біла сорочка (блуза, гольф)

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.