НАЦІОНАЛЬНО - ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

* Закон України "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті"

* Закон України " Про засудження комуністичного та соціал - соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні"

* Закон України "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років"

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА

* Указ Президента України № 580/2015 " Про Стратегію національно - патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки"

* Указ Президента України № 334/2015 " Про заходи щодо поліпшення національно - патріотичного виховання дітей та молоді"

* Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 " Про День Гідності та Свободи";

* Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 "Про День Соборності України";

* Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 "Про День захисника України";

* Указ Президента України від 24.09.2014 № 744 "Про невідкоадні заходи щодо захисту України та зміцнення іі обороноздатності";

* Указ Президента України № 272/2009 "Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції " Пам'ятати. Відродити. Зберегти"";

* Указ Президента України № 212/2012 "Про Стратегію державної політики розвиткугромадського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації";

* Концепція допризивної підготовки і військово- патріотичного виховання молоді, схвалена Указом Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948;

ПОСТАНОВИ, РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ДОРУЧЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

* РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 25 грудня 2015 року № 1400-р "Про затвердження плану заходів щодо національно - патріотичного виховання молоді на 2016 рік"

* РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 8 грудня 2009 року №1494-р "Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідування об'єктів культурної спадщини.
Доручення Кабінету Міністрів України від 05.05.2009 року № 22966/1/1-09 та План організації виконання положеньУказу Президента України від 27.04.2009 року № 272 "Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції " Пам'ятати. Відродити. Зберегти""

* ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про Державний прапор України

* ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про Державний герб України

НАКАЗИ МОНУ

* Наказ МОН № 641 від 16.06.2015 року КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

* Наказ МОН № 768 від 16.07.2015 року № 768 від 16 липня 2015 року "Про національно - патріотичне виховання в системі освіти"

* Наказ Мінестерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 "Про затвердження плану заходів щодо посилення національно - патріотичного виховання дітей та учнівської молоді"

* Наказ МОНмолодьспорт № 1243 від 31.10.2011 року "Про основні орієнтири виховання учнів1-11 клаісв загальноосвітніх навчальних закладів України"

* Наказ, Мінвстерство у справах сім'ї, молоді та спорту; Міністерство оборони; Міністерство культури і туризму; Міністерство освіти і науки № 3754/981/538/49 від 27.10.2009 року "Про затвердження Концепції національно - патріотичного виховання молоді"

* Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.200 № 439 "Про затвердження рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України"

ЛИСТИ МОНУ

Лист МОН № 1/9-455 від 25.09.2015 року "Щодо заходів з відзначення Дня захисника України"

* Лист Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015 року № 1/9-235 "Щодо відвідування музеїв та навчально - тематичних екскурсій"

* Лист МОН № 1/9-211 від 23.04.2015 року " Про відзначення Дня пам'ті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Європі"

* Лист МОН № 1/9-78 від 17.02.2015 року "Про організацію Всеукраїнської дитячо - юнацької військово- патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") в навчальних закладах"

Лист МОН № 1/9-614 від 27.11.2014 року "Про методичні рекуомдації щодо національно - патріотичного виховання"

* Лист МОН № 1/9-412 від 13.08.2014 року "Про проведення Уроків мужності"

* Лист МОНмолодьспорт № 1/9- 530 від 27.07.2012 року "Щодо виховання сучасного громадянина в політкультурному середовищі засобами позакласної роботи"

РЕГІОНАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ

Про затвердження регіональної Програми військово- патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах оборонної роботи на 2015-2017 роки.

Про затвердження комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2011-2015 роки

Указ Президента України від 12.01.2015 № 6/2015"Про відзначення 200-річчя від дня народження Михайла Вербицького та 150-ї річниці першого публічного виконання національного гімну"

Лист МОН від 16.04.2015 № 1/9-200 "Про проведення заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Михайла Вербицького та 150-ї річниці першого публічного виконання національного гімну"

Патріотичне виховання - це сфера духовного життя, яка проникає в усе,що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується.(В. О. Сухомлинський)

"Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього.Хто не шанує видатних людей свого народу, той сам не гідний пошани.” М. Рильський

План роботи з національно- патріотичного виховання на 2015/2016 н.р.

Народні символи України:

/Files/images/0110/img1.jpg
Джерелами патріотичного виховання є рідне слово батька і матері, колискова пісня, культ Матері та Батька, рідна оселя, садиба, батьківщина і Батьківщина, героїчне минуле народу, життєдіяльність історичних постатей народу (політичних діячів, вчених, письменників, діячів мистецтва і культури), конкретна діяльність особистості щодо матеріального та культурного збагачення своєї країни.В арсеналі діяльності з патріотичного виховання підростаючого покоління є багато засобів і методів впливу. Однак головне — це включення кожної особистості в конкретну діяльність з творення й примноження багатства і краси своєї Вітчизни

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури. Здійснення системного національно-патріотичного виховання є однією з головних складових національної безпеки України. Національно-патріотичне виховання формується на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту. Національно-патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує всі сторони життя: соціальну-економічну, політичну, духовну, правову, педагогічну, спирається на освіту, культуру, науку, історію, державу, право.

/Files/images/0110/ftoouu8evahi.jpg

Завдання національно-патріотичного виховання

 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей;
 • виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки — Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;
 • сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;
 • формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;
 • формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;
 • відновлення і вшанування національної пам'яті;
 • утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історій, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького війська. Січових стрільців, Української повстанської армії до часів незалежності;
 • формування психологічної та фізичної готовності, молоді, до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;
 • відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;
 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами
 • консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання;
 • сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій, клубів та осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді;
 • підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;
 • створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави; - сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;
 • виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;
 • створення умов для посилення патріотичної спрямованості телерадіомовлення та інших засобів масової інформації при висвітленні подій та явищ суспільного життя;
 • реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання. В рамках національно – патріотичного виховання в школі проводяться виховні години, бесіди, темами яких є: святкування знаменних дат, ознайомлення з історією рідного краю, звичаями і традиціями українського народу, видатними людьми України тощо. Традиційним стало проведення святкувань Дня Збройних Сил України, Дня Соборності, Дня Захисника Вітчизни, Дня української письменності, відзначення Дня міста, змагань «Козацькі забави». В рамках святкування цих знаменних дат було проведено: - виховні години в усіх класах;
 • зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни і учасниками бойових дій; - зустрічі з членами громадської організації

Пріоритетний напрямок роботи школи:

ГРОМАДЯНСЬКО - ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Патріотизм(від грецького “патріс”) – це любов до Батьківщини, відданість Вітчизні, народу. Але в умовах українських реалій, коли багато речей викликають у суспільстві негативне ставлення, виховувати справжніх патріотів дуже складно. Чи є сьогодні альтернатива патріотизму? Мабуть, ні. І якщо в суспільстві буде панувати нігілізм, нехтування долею рідної країни, це призведе до бездержавності і ще гіршого життя...

Девіз

Якщо буде світло в душі, буде краса в людини,

Якщо є краса в людини, буде гармонія в домі,

Якщо є гармонія в домі, буде порядок у нації,

Якщо є порядок у нації, буде мир у світі.

/Files/images/0110/3873375.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.